Lycopus
Title: Lycopus
Additional Names: Bugleweed; sweet bugle; water bugle
Literature References: Whole plant of Lycopus virginicus L., Labiatae. Habit. N. America. Constit. Volatile oil, resin, tannin, glucoside.

Others monographs:
TesmilifeneEtrimfosAluminum Chloride2-Nitro-4-sulfobenzoic Acid
IvermectinEthylbenzhydramineAtosibanOrcinol
HydroxycodeinoneMiraculinElement 114Orange B
Methyl LinoleateCatharanthineLoprazolamIsometamidium Chloride
©2016 DrugLead US FDA&EMEA